Kinderen met gedragsproblemen

Gedragsproblemen bij kinderen zijn complex en binnen de psychiatrie gemakshalve in symptomatische hokjes geplaatst. Denk hierbij aan ADHD, PDD – NOS en autisme. De farmacie heeft hier gretig op in gespeeld door onderdrukkende medicijnen op de markt te brengen. Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe stelt dat aandoeningen zoals gedragsproblemen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel. Lees hiervoor ook het artikel hierover in de Volkskrant met als titel ‘Nederland lijdt massaal aan modeziektes‘.

Volgens onderzoek heeft 10 – 15 % van kinderen te kampen met gedragsproblemen. Denk hierbij aan ongehoorzaamheid, boosheid, angsten, agressiviteit, hyperactiviteit, liegen en stelen. Kinderen met gedragsproblemen. Is hun gedrag een spiegel voor ons als ouders? Lees hier meer over de oorzaak en onze gerichte en bewezen effectieve aanpak.

HOEZO OORZAAK GEDRAGSPROBLEMEN BIJ KINDEREN ONBEKEND?

De oorzaak van gedragsproblemen bij kinderen zijn vreemd genoeg nog onbekend. Hooguit zijn er risicofactoren in kaart gebracht. Zo zou er een groter risico zijn op het ontwikkelen van gedragsproblemen bij:

  • Jongens

  • Een moeilijke verlopen zwangerschap

  • Een laag geboortegewicht,

  • Temperamentvolle kinderen

  • Kinderen met lees – en schrijfproblemen

  • Kinderen met een verstandelijke handicap

  • Ook stressvolle omgevingsfactoren zouden gedragsproblemen bij kinderen in de hand kunnen werken.

De reguliere aanpak bij kinderen met gedragsproblemen is veelal gericht op het voorschrijven van onderdrukkende medicijnen en het reduceren van en leren omgaan met externe stressfactoren. Maar de werkelijke oorzaak wordt daarmee natuurlijk niet aangepakt. Ik leg dit uit!

DE WARE OORZAAK VAN GEDRAGSPROBLEMEN BIJ KINDEREN

Met betrekking tot de oorzaak ga ik er niet omheen draaien. Het gaat immers om het welzijn van onze kinderen. In mijn ogen worden gedragsproblemen bij kinderen hoofdzakelijk veroorzaakt door de ballast die zij zomaar oppakken van hun ouders.

Denk bij deze ballast aan beperkende gevoelens en overtuigingen (zoals; onzekerheid, twijfel, somberheid, boosheid. etc.)  Deze ballast bepaalt volgens onderzoek voor 95%  hoe wij ons voelen, denken, reageren en handelen in ons leven. Deze ballast straal jij uit naar jouw omgeving en dus ook naar jouw kinderen.

Kom jij chagrijnig thuis, dan reageert iedereen daarop. Wanneer jij ontspannen bent en iemand in jouw buurt is erg gestrest of gespannen, dan voel jij dat toch ook? Vaak zeggen we dan ook, ‘ik word gestrest, onrustig of moe van jou’. Wanneer je dat voelt dan heb jij zomaar iets overgenomen van die ander. Wanneer jij vrolijk bent en je praat met sombere mensen word jij vanzelf minder vrolijk. Sterker nog de anderen worden iets minder somber. Dit omdat jij deze somberheid als het ware iets milder maakt door jouw vrolijke aanwezigheid. Jij balanceert zo onbewust de somberheid van de anderen ten koste van jouw vrolijkheid. Gelukkig kun jij deze situatie ontvluchten.

KINDEREN SPIEGELEN HUN OUDERS!

Op vergelijkbare wijze pakken onze kinderen langdurig en onbewust onze beperkende gevoelens en overtuigingen op. Dit gebeurt al in de eerste negen maanden na de conceptie. Voel mama zich boos, gefrustreerd, niet gehoord of gewaardeerd dan neemt het kind deze gevoelens zomaar over. Dit uit zich natuurlijk in het gedrag van het kind. Zo weerspiegelen onze kinderen ons ‘innerlijk’ en de wijze waarop wij in het leven staan. We zeggen ook niet voor niets, ‘dat gedrag heeft hij/zij echt van mij’. Kijk zelf maar eens hoe jouw kinderen in hun vel zitten en hoe jij je voelt!

Hoog sensitieve kinderen (HSP) zijn hier nog gevoeliger voor. Logisch dat deze kinderen nog sneller gedragsproblemen vertonen. Wanneer ons kind niet lekker in zijn of haar vel zit dan gaan wij als ouders natuurlijk op zoek naar de oplossing. Indirect helpen kinderen met gedragsproblemen ons zo onze eigen – innerlijke – ‘problemen’ op te lossen. Want voor onze kinderen doen we alles. Toch?

ONZE DOELGERICHTE AANPAK BIJ KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN

Wil jij de gedragsproblemen van jouw kinderen effectief aanpakken? Ga dan ook met jezelf aan de slag. Binnen de Body Mind Release methode heb zijn de innerlijke oorzaken van onze levensklachten volledig in kaart gebracht. Deze kunnen wij gericht voor jou uittesten. Vervolgens leren wij jou deze gericht en effectief los te laten. Het resultaat is dat niet alleen jij je veel beter voelt! Maar ook dat een groot deel van de ‘gedragsproblemen’ van jouw kind(eren) vanzelf verdwijnen. Hoe en waar?  Maak een afspraak voor een individueel BMR traject.